Rozvodové skříně a rozvody elektřiny vůbec, zásuvky, osvětlení, spotřebiče (i ty přenosné) podléhají ze zákona povinným, pravidelným, kontrolám revizního technika. Hromosvody z toho nevyjímaje. Ostatně, jde v podstatě o svod elektřiny do země, byť tuto elektřinu si nikdo dobrovolně nezve.

Za provedení pravidelných revizí elektřiny odpovídá majitel objektu, bez ohledu na to, zda jej provozuje. Účelem těchto pravidelných revizí, je minimalizovat rizika s elektřinou spojených. Díky špatné, často neodborně provedené, či opravené, elektroinstalaci již lehla popelem celá řada objektů. Od rodinných domů, přes hotely a penziony až třeba po výrobní haly. Spousta škod byla napáchána i díky špatným, anebo opět neodborně opraveným prodlužovacím šňůrám. Škody často vznikají i díky vyloženě hloupě ustaveným spotřebičům.

elektrické napětí

A bohužel nejde jen o škody finanční. Úrazy elektrickým proudem, a to i ty s těmi fatálními následky nás provázejí bohužel velice často, dá se říci denně.

Aby se těmto škodám předcházelo, jsou za dobu používání elektřiny, zpracovány poměrně přesné postupy a nařízení, které mají za cíl výše uvedeným škodám zamezit, nebo alespoň předcházet. Jak je ale známo, ne vždy, a ne všude se dobrým radám věnuje pozornost a často nebývají vyslyšeny.

rezive elektriky

Ne každý se v elektřině vyzná. Proto vznikl institut „Revizního technika“, tedy osoby, právnické, nebo i OSVČ, která je řádně a pravidelně proškolována, a má příslušné vzdělání i zkušenosti. Jen tato osoba má právo provádět revize a schvalovat provoz elektrozařízení. A jen toto požehnání vás ochrání před postihem v případě vzniku nějakých škod.

S revizemi elektriky máme dlouholeté zkušenosti. Jsme držiteli všech potřebných koncesí a neustále sledujeme moderní trendy v elektroinstalacích. Také proto jsme vždy schopni zákazníkovi navrhnout optimální řešení. Pracujeme rychle a kvalitně, vždy s ohledem na potřeby zákazníka.