Všimli jste si někdy, jak i docela zdánlivé maličkosti formují naše osobnosti a dotváří nepopsatelnou image? Za socialismu si lidé hleděli zejména oblečení, byla jim vzorem mnohdy katalogová móda, kde se objevovaly modely, o nichž lidé u nás mohli jen snít. Krátce po sametové revoluci se u nás otevřely hranice a image si lidé budovali na soukromém podnikání a nových otevřených možnostech, jaké svobodný způsob života přinášel. Byla to však stále doba relativně poklidná a v duchu soudobých komunikačních prostředků, tedy zejména rozhlasového a televizního vysílání. Internet a mobilní operátoři byli teprve, jak se říká, v plenkách, a rozvoj mobilní komunikace byl teprve před svým vrcholem.

červené číslice

Dnes se v podstatě nenajde nikdo, kdo by neměl mobilní telefon, nebo alespoň jej někdy nedržel v ruce. Spolu s tím je tu však nový fenomén, a sice dát světu najevo, že právě já jsem k zastižení na tomto atraktivním telefonním čísle, a že se po jeho „vytočení“ nebo spíše „vyťukání“ na dotykovém displeji neozve nikdo jiný.

Na obzoru se začala objevovat nová služba zákazníkům mobilní telefonie, a sice zlatá čísla. Máte již nyní možnost číslo vaší SIM karty přímo ovlivnit, a to originálním způsobem. Můžete si zvolit kombinaci číslic dobře zapamatovatelnou, která osloví vás i vaše přátele. Mohou to být číselné řady vzestupné i sestupné, jejich různé kombinace, přednost můžete dát šesti stejným číslicím nebo trojicím či dvojicím číslic tak, jak vám to vyhovuje.

namalované číslice

Při rozhodování o zlatém čísle hraje roli celá řada faktorů, např. volba šťastného čísla, oblíbeného dresu nějakého sportovce, numerologicky vhodné kombinace, čísla domu, registračního čísla auta, data narození manželky či dětí atd. V tomto směru máte spoustu možností a tak lze zvažovat výběr vašeho rozhodnutí doma v poklidu, čísla mezi sebou porovnávat i vizuálně a představovat si, jak dobře se bude číslo vašim blízkým či zákazníkům pamatovat, a zda si jej s vámi také snadno spojí.