Pokud chcete zamezit Äi snížit na minimum obsah Å™as ve vaÅ¡em bazénu, použijte k této prevenci tablety 5 v 1. Co získáte navíc? Kompletní oÅ¡etÅ™ení vody v bazénu, které je dáno dlouhodobým působením pomalu se rozpouÅ¡tÄ›jícího chlóru. Díky vloÄkovaÄi – flokulantu, který je rovněž souÄástí přípravku, dojde k vysrážení neÄistot a následným použitím filtrace k vyÄiÅ¡tÄ›ní bazénu od veÅ¡kerých mikroneÄistot. Tablety 5 v 1 obsahují rovněž stabilizátor pH, rozjasňovaÄ a zjiskÅ™ovaÄ vody.

PÅ™edzásobte se, již za chvíli zaÄnete napouÅ¡tÄ›t své bazény

Pro jednoduché dávkování doporuÄujeme používat náš plovoucí dávkovaÄ Maxi. Pro doporuÄené dávkování radíme navÅ¡tívit naÅ¡e internetové stránky, kde získáte další informace a jejichž prostÅ™ednictvím si budete moci také tento přípravek objednat. Za nutné potÅ™ebujeme zdůraznit, že výše uvedený přípravek není vhodný pro jednorázové Å¡okové oÅ¡etÅ™ení vody, ale pro pravidelné dlouhodobé zajiÅ¡Å¥ování vysoké kvality vody ve vaÅ¡em bazénu. SluníÄko nás již zaÄíná pÄ›knÄ› ohřívat, a proto je tÅ™eba se pÅ™ipravit na plaveckou sezonu s pÅ™edstihem!