Pokud se člověk kvůli dostatečně dlouhému zpoždění svého leteckého spoje nedostane včas na místo určení, není se co divit tomu, že se cítí všelijak, jenom ne komfortně. Protože mu něco důležitého nebo příjemného uniká a on s tím nemůže nic udělat.
A tak má dotyčný štěstí, pokud se vyskytuje v Evropské unii, Norsku, Švýcarsku či na Islandu a využil spoje operovaného leteckými společnostmi těchto zemí nebo jiných spojů pohybujících se v tomto prostoru nebo směrem z něj pryč. Protože mu v takovém případě nejednou náleží kromě standardní péče i finanční odškodnění, jež může podle délky zpoždění a vzdálenosti z počátečního do konečného bodu cesty dosahovat až šesti set eur.

Což jsou docela zajímavé peníze, jež musí aerolinie zaplatit svým pasažérům, pokud ono zpoždění samy zavinily. Tedy neudělaly dost pro to, aby zvládly vše tak, jak bylo sjednáno.
Ovšem na druhou stranu jsou letecké společnosti těchto povinností logicky zbaveny v případech, kdy jsou nevinné, kdy za zpoždění může někdo jiný nebo něco jiného. Vrtochy počasí a přírody, stávka zaměstnanců třetí strany, bezpečnostní situace nebo omezení letového provozu.


A protože se leteckým společnostem logicky nechce přicházet o tyto vysoké částky, snaží se nejednou vymlouvat na ony objektivní problémy, a to i tehdy, když se to nezakládá na pravdě. Případně doufají podle hesla ‚mlčeti zlato‘, že když nebudou s poškozenými komunikovat, tito to třeba nakonec vzdají.
A tito to také nejednou nechají plavat. Protože si netroufají hnát to až k soudu a vymáhat to, nač mají nárok, nemají na to dost sil a zkušeností,…
A to je hloupé rozhodnutí. Jednak proto, že to aerolinky jenom utvrzuje v přesvědčení, že to funguje, a ony tak mají tendenci to opakovat při každé příležitosti, a jednak proto, že i těm, kdo se bojí pustit s dopravci do křížku, se dá snadno pomoci.

Letadlo, které je na zemi při západu slunce

Existuje totiž pomoc. Právní, jak jinak.
Kompenzace za zpoždění letu https//claimcloud.cz/cs/rights/delayed/ vymáhají dnes a denně, specializují se na to, a tudíž dobře vědí, jak zjistit pravdu a jak vyhrát soudní při. A teprve ve chvíli, kdy náležitou částku vymohou, si berou provizi. Takže nelze prodělat.
Obraťte se na ně i vy, byli-li jste zpožděním dopravce poškozeni. Nic vás to nebude stát a nepřijdete zbytečně o to, nač máte nárok.