Ke spojování plochých souÄástí, tedy nejrůznÄ›jších plechů a plátů, ke kterým je přístup pouze z jedné strany, se používají takzvané trhací nýty. Jejich tvar je pÅ™izpůsoben této funkci, takže jsou z jedné strany opatÅ™eny krátkou hlavou a spodní Äást je vybavena dlouhou Äástí, která dokonale zapadne do kovových i nekovových materiálů. Tento typ nýtů je vhodný do jakéhokoliv výrobního podniku, opravárenských firem, ale také pro běžené opravy v domácnosti. U této metody se také užívá výraz slepé nýty nebo slepé nýtování.

Výhody trhacích nýtů

Nýty jsou vyrábÄ›ny z kovových a nekovových materiálů, nejÄastÄ›ji to bývá ocel, hliník a mÄ›Ä. Pro použití na plechové stÅ™echy je dobré opatÅ™it nýty s povrchovou úpravou, tedy například pozinkované. Výhod nabízí trhací nýty opravdu hodnÄ›, uveÄme si alespoň ty základní. Je to samozÅ™ejmÄ› možnost nýtování z jedné strany, vytvoÅ™ení nerozebíratelného spojení, nedochází k deformacím, slepé nýtování lze využít také v konstrukÄních Äástech s povlakem, rychlá instalace a použití rozmanitých materiálů.