Vzhledem k tomu, že voda ve vířivce a voda ve venkovním nebo i vnitřním bazénu má většinou jinou teplotu, není vhodné používat přípravky stejné řady, ale ty, které jsou k tomuto účelu speciálně určené. Údržba vody ve vířivce má specifické požadavky, které je nutné respektovat.
vířivka se schůdky

o Pokud by došlo k omylu a my bychom sáhli po chemii, která je určená pro bazénové použití, nic hrozného by se nestalo.
o Jde spíše o to, že by přípravky ztratily v příliš teplé vodě svou účinnost.
· Zejména, pokud se jedná o přípravky na bázi aktivního chloru.
· Tato chemie není vhodná především proto, že ve vyšších teplotách není chlor příliš stabilní.
· Daleko vhodnější je chemie bromová anebo přípravky na bázi aktivního kyslíku.
vířivka v interiéru

Nejen vodě je ale nutné věnovat dostatečnou pozornost. Pravidelnou údržbu si zaslouží i rozvodné okruhy, které vedou k jednotlivým tryskám. Není ovšem dost dobře možné vyčistit je dokonale bez speciálních čističů. Je zapotřebí myslet na to, že voda ve vířivce je mnohem více zatěžována nejen kvůli teplotě, která šplhá až nad třicet stupňů Celsia, ale také díky malému objemu vody.
o Z toho důvodu tu vzniká daleko větší riziko (oproti bazénové vodě) že se může zhoršit rapidně kvalita vody.
o Je tedy zapotřebí mít vždy po ruce speciální přípravky na dlouhodobé udržování kvality vody.

Je nutno znát potřebné hodnoty

Před každým ošetřením je zapotřebí zjistit hodnoty pH, abychom mohli správně zasáhnout a uvést vše do perfektního stavu. Kromě testeru pH, by do vybavení každého majitele vířivky nebo Whirlpoolu, měl patřit odpěňovač pro odstranění nežádoucí a neesteticky vyhlížející pěny a také kyslíkový aktivátor k aktivaci oxidačních složek přípravků chemie do vířivky. A to ať na bázi kyslíku nebo bromu.
· Dobrou zprávou pro majitele těchto relaxačních zařízení je, že veškeré přípravky jsou více nežli cenově dostupné.