Blog je v podstatě internetový deník. Standardní deník je intimním vyznáním jedince. Ten internetový je naopak cílený na široký okruh čtenářů. Blog často píšou obyčejní lidé i slavné osobnosti. Témata jsou různá. Každý píše podle svých zájmů. Najdeme tedy blogy s cestovní, kulturní, sportovní, politickou tématikou. Někteří lidé píšou blogy ve stylu esejů a zaobírají se různými etickými otázkami, někteří píšou blogy formou fejetonu a jedná se o humorný útvar. Blog ovšem je možné využít také v podnikání .
programátor při práci

Podnikatelský blog je zcela jistě žádoucí

Určitě je žádoucí, abyste na svých webových stránkách, nebo na svém e-shopu měli firemní blog. Velmi významným způsobem Vám to může pomoci. Když potenciální zákazník navštíví webové stránky nebo e-shop, obvykle najde to, co kdekoli jinde. Nějakou nabídku. Pokud nemá úplně jasnou představu o tom, co hledá, může se cítit poněkud dezorientovaný a web opět opustí. Když najde blog, ve kterém najde články, které ho seznámí nejen se sortimentem, ale s novinkami v daném oboru, s novými technologiemi, s týmem, který se podílí při výrobě nebo prodeji, je to pro něj jaksi konkretizováno.
wordpress pozadí
Přiblížíte mu svou firmu, dáte mu najevo, že Vám záleží na tom, aby byl zákazník o všem informován, poskytujete mu velmi důležité informace. Je velmi pravděpodobné, že pokud své články budete psát čtivou formou, budou zákazníci vyhledávat Vaše stránky i tehdy, když nebudou potřebovat Vaše služby nebo produkty. A když je potřebovat budou, půjdou tam, kde to je pro ně příjemné. U Vás. Blogy určitě doplňujte vlastní dokumentací, vkládejte fotografie, videa, nákresy, vše, co má spojitost s Vaším podnikáním a co může zákazníky zajímat. Pro účinnou zpětnou vazbu můžete svůj firemní blog doplnit například také anketami.